Metryczka

messenger Transport + Logistik GmbH
Martin-Luther-Straße 7
D-10777 Berlin

Telefon +49 (0)30 / 23 55 00 0
Telefax +49 (0)30 / 23 55 00 23

berlin@messenger.de

Geschäftsführer: Achim Beier & Katrin Moritz
Gerichtsstand: Amtsgericht Berlin, HRB 44570 B
USt-IdNr.: DE151727845

Pracujemy na warunkach Ogólnego Niemieckiego Prawa Spedycyjnego (der Allgemeine Deutsche Spediteurbedingungen (ADSp)), każdorazowo według najnowszej wersji. Punkt 23 ADSp ogranicza ustawową odpowiedzialność za szkody rzeczowe zgodną z § 431 niemieckiego kodeksu handlowego w zakresie szkód związanych z przetrzymywaniem spedycyjnym do 5 €/kg. W przypadku transportów multimodalnych włącznie z transportem drogą morską do 2 jednostek obliczeniowych Specjalnych Praw Ciągnienia Międzynarodowego Funduszu Walutowego za kilogram, a ponadto w każdym przypadku szkody bądź zdarzenia szkodowego do 1 mln EURO bądź 2 mln EURO lub 2 jednostek obliczeniowych Specjalnych Praw Ciągnienia Międzynarodowego Funduszu Walutowego za kilogram, w zależności od tego, która kwota jest wyższa.

WYKLUCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Treść oferty online
Ponieważ po zakończeniu opracowania redakcyjnego pojedynczych stron nasze produkty i świadczenia mogą ulec zmianie, dlatego autor nie udziela żadnej gwarancji z tytułu aktualności, poprawności, kompletności czy jakości udostępnionych informacji. Roszczenia z tytułu odpowiedzialności cywilnej wobec autora, odnoszące się do szkód natury materialnej bądź niematerialnej spowodowanych przez wykorzystanie bądź niewykorzystanie przytoczonych informacji lub wykorzystanie błędnych lub niekompletnych informacji są zasadniczo wykluczone, o ile ze strony autora nie zachodzi udokumentowane świadome zawinienie lub zawinienie wynikające z rażącego zaniedbania. Wszelkie oferty nie są wiążące. Autor zastrzega sobie wyraźnie prawo do zmiany, uzupełnienia, usuwania części stron bądź całej oferty lub do zaniechania publikowania informacji częściowo lub ostatecznie.

Odsyłacze i linki

Na naszych stronach internetowych znajdują się linki  przekierowujące do innych stron w Internecie. Niniejszym podkreślamy, że nie mamy wpływu na wygląd i treści wszystkich zlinkowanych/ powiązanych stron. Z tego powodu nie przejmujemy odpowiedzialności za aktualność, poprawność, kompletność czy jakość udostępnianych na tych stronach informacji. Niniejszym oświadczeniem dystansujemy się od wszelkich treści tych stron. To oświadczenie dotyczy wszystkich dołączonych do naszych stron internetowych linków i ich treści.

Skuteczność prawna wykluczenia odpowiedzialności cywilnej 

Wykluczenie odpowiedzialności cywilnej jest integralną częścią oferty internetowej, która odsyła na niniejszą stronę. Jeśli części lub poszczególne sformułowania tego tekstu nie są zgodne, przestały być zgodne, lub nie w pełni odpowiadają obowiązującemu stanowi prawnemu, nie narusza to ważności, ani treści pozostałych części dokumentu.

Kontakt

messenger Transport + Logistik GmbH
Martin-Luther-Straße 7
D-10777 Berlin
 
T +49 (0)30 / 23 55 00 55
F +49 (0)30 / 23 55 00 23
E spedition[at]messenger.de